Б.Алтанцэцэг

Б.Алтанцэцэг
departments: Эмч
positions: Эмч
office: Улаанбаатар хот Баруун сэлбэ гудамж, 2-р 40.000, 1-р байр