Эмчилгээ, үйлчилгээ

Манай үйлчилгээнүүд

Шүд цайруулах

Төрөлхийн мэт гэрэлтсэн шүдийг Sonne шүдний эмнэлэгээс.

 

                                                      Шүд тань аль шатанд байна вэ?

 

 

 

 

Шүдний өнгө шалгах лист

Шүдний өнгө нь нийт 16 төрөл гэж ангилагддаг. В1-д байх тусам төрөлхийн шүд мэт өнгө ба , С4 рүү ойртох тусам бараан өнгөнд харъяалагдана. 20-30 насны хүмүүсийн дундаж шүдний өнгө нь А2 байх ба А3-аас эхлэн шарласан шүдэнд хамарна. Шүд угаах болон шүдний чулуу түүлгэснээр буцаан хэвийн байдалд оруулж болдог.

 

 “Ямар тохиолдолд хийлгэх вэ?”

Өнгө нь өөрчлөгдсөн хоолны үлдэгдэлээс

болон шарлаж өнгөр тогтсон

Эм, удамшил гэх шалтгаанаас

үүдэн өнгө нь өөрчлөгдсөн

Шүдний эмчилгээний дараa

өнгө нь өөрчлөгдсөн